renter og gebyrer for privatkunder

Som privatkunde i kompasbank vil du ikke opleve nogle uforudsete udgifter. Du får en sikker opsparing med god rente.

I kompasbank får vores privatkunder altid en god rente på deres indlån. Her kan du se de gældende rentesatser for vores indlån:

  • KOMPAS FAST 6 MDR. – 2,75 % nominel årlig rente

  • KOMPAS FAST 12 MDR. – 3,30 % nominel årlig rente

  • KOMPAS FAST 18 MDR. – 3,35 % nominel årlig rente

  • KOMPAS FAST 24 MDR. – 3,40 % nominel årlig rente

  • KOMPAS FAST 36 MDR. – 2,65 % nominel årlig rente

  • KOMPAS VARIABEL – 2,85 % nominel årlig rente

Renten tilskrives årligt og ved udløb af bindingsperioden.

Du betaler ingen gebyrer hos os – kun hvis du vælger at hæve dit indskud før tid, beregner vi en dekort (et fradrag). Dekort-satsen beregnes ud fra restløbetiden og den pålydende rente på din opsparing, hvor den pålydende rente er den rentesats, der er gældende for din opsparing.

KOMPAS FAST

  • Dekort for restløbetid op til 12 måneder: Den pålydende rente

  • Dekort for restløbetid mellem 12-24 måneder: Den pålydende rente + 1%

  • Dekort for restløbetider over 24 måneder: Den pålydende rente + 2%

KOMPAS VARIABEL

  • Dekort er 1% (opsigelsesvarsel 31 dage)

Eksempel på beregning af dekort-sats:

Ved en opsparing på DKK 200.000 til en pålydende rente på 1,25% med 36 måneders bindingsperiode. Efter 20 måneder ønskes opsparingen lukket. Dekorten vil da være 1,25% + 1% = 2,25% af DKK 200.000 (dvs. DKK 4.500). Du vil få tilskrevet renter fra indbetalingsdatoen til udbetalingsdatoen.

Ovenstående dekort er gældende fra den 15. juni 2023. Dekort-satser for opsparingskonti oprettet før den 15. juni 2023 vil fremgå af den indgåede kontoaftale ved oprettelsestidspunktet.