Finanstilsynet gennemførte i september 2023 en ordinær inspektion i kompasbank a/s med fokus på de væsentligste risikoområder.

På baggrund heraf har Finanstilsynet vurderet, at bankens kraftige vækst har medført et behov for at forbedre det nuværende governance setup. Finanstilsynet vurderer, at banken skal øge de opgjorte nedskrivninger og solvensbehovet for at dække bankens risici.

kompasbank har følgende kommentar til Finanstilsynets redegørelse:

Kreditkvalitet er allerede forbedret

Finanstilsynet har på baggrund af inspektionen vurderet, at banken skal øge solvensbehovet med 3,7 pct. til store, svage eksponeringer, 1,0 pct. til operationelle risici og 1,5 pct. vedr. udlån til spanske kunder. Efter inspektionen er kreditkvaliteten blandt de større, svage kunder forbedret, hvorfor tillægget hertil efterfølgende er reduceret væsentligt. Bankens overdækning til det individuelle solvensbehov var cirka 6 procentpoint ved udgangen af november.

kompasbank har efter redegørelsen indleveret en kapitalbevaringsplan, som blev godkendt af Finanstilsynet den 10. november 2023.

“Som ny bank er det lykkedes os at opbygge en låneportefølje hurtigt både i Danmark og i Spanien. Man kan godt sige, at vi er blevet lidt ramt af vores egen succes, fordi Finanstilsynet vurderer, at vi er vokset lidt for hurtigt ift. vores operationelle setup og kapital. Vi er dog tilfredse med, at vi har opbygget vores låneportefølje uden at påtage os risici uden for normalen. Fx viser Finanstilsynets benchmark-analyse, at vores udlånsporteføljes performance ligger helt inden for gennemsnittet af andre bankers,” siger Michael Hurup Andersen, stifter og CEO i kompasbank a/s.

kompasbank har en tæt dialog med Finanstilsynet og er langt med at rette op på påbuddene. Påbuddene fordeler sig med omkring 75 pct. til tilpasning af eksisterende procedure og de resterende vedrører opdatering af forskellige interne skriftlige politikker.

“Vi tager naturligvis Finanstilsynets redegørelse og påbud til efterretning. Vi har iværksat de initiativer, som skal til for, at påbuddene kan efterleves, og vi regner med at være i mål inden udgangen af første kvartal 2024. Vi har allerede fået godkendt vores kapitalplan, og hvis man lige hæver sig op i helikopteren et øjeblik, så er det her den første inspektion, vi har haft som Danmarks nyeste bank. Vi er oppe i fuldt pensum, og så lander vi midt på vejen. Det er vi egentlig ret godt tilfredse med,” siger Michael Hurup Andersen.

Hvidvaskinspektion er IKKE afsluttet

Det fremgår desuden af redegørelsen, at Finanstilsynet sideløbende med den ordinære inspektion har gennemført en hvidvaskinspektion, som endnu ikke er afsluttet. I redegørelsen kan læseren få det fejlagtige indtryk, at Finanstilsynet allerede har konkluderet på denne inspektion, selvom den endnu ikke er afsluttet og fremlagt for Finanstilsynets bestyrelse. På nuværende tidspunkt vil det derfor være spekulativt at gætte på, om udfaldet af hvidvaskinspektionen vil føre til påbud eller ej.

Læs Finanstilsynets redegørelse om inspektion i kompasbank a/s her.

For yderligere information kontakt venligst

Kasper Kankelborg

Head of Communication & Marketing

kasper@kompasbank.dk

+45 26 13 57 71

Du kan også læse om