Finanstilsynet gennemførte i september 2023 en hvidvaskinspektion i kompasbank a/s. Inspektionen omfattede blandt andet en gennemgang af risikovurderinger, interne kontroller og kundekendskabsprocedurer.

På baggrund heraf har Finanstilsynet vurderet, at bankens vækst og internationalisering til nye markeder har givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner. Herunder skal AML-kontroller og -processer forbedres på det tyske og spanske marked. Dertil skal overvågningen af kundeforhold styrkes og risikovurderinger udvides.

kompasbank har følgende kommentar til Finanstilsynets redegørelse:

“Jeg er tilfreds med, at vi har skabt en forretningsmodel og en platform, hvor vi kan distribuere vores produkter via en partnerskabsmodel i nye markeder effektivt og tidsbesparende. Det er der ikke mange nye banker, som er lykkedes med før os. Vi kan konstatere, at forretningsmodellen også er ny for tilsynet,” siger Michael Hurup Andersen og fortsætter:

“Vi tager naturligvis Finanstilsynets redegørelse og påbud på hvidvaskområdet til efterretning. Grundlæggende har vores processer og kontroller været på plads, men tilsynet vurderer, at der var nogle forhold, særligt omkring vores udenlandske aktiviteter, hvor der fx var behov for tydeliggørelse af aftalegrundlag og øget antal af kontroller. Vi har iværksat de initiativer, der skal til for, at påbuddene kan efterleves, og vi regner med at være i mål i starten af 2024.”

kompasbank har en tæt dialog med Finanstilsynet og er langt med at rette op på påbuddene.

Læs Finanstilsynets redegørelse om inspektion på hvidvaskområdet i kompasbank a/s her.

For yderligere information kontakt venligst

Kasper Kankelborg

Head of Communication & Marketing

kasper@kompasbank.dk

+45 26 13 57 71

Du kan også læse om