Whistleblowing

Hos kompasbank arbejder vi aktivt for at forhindre hvidvask, terrorfinansiering og bestikkelse.

Hos kompasbank arbejder vi aktivt for at forhindre hvidvask, terrorfinansiering og bestikkelse. Indsatser og kontroller imod dette er en del af vores daglige arbejde i banken. Vi tager ansvaret meget alvorligt, og derfor bliver alle vores medarbejdere løbende undervist i disse forhold. De har desuden mulighed for og pligt til at anmelde mistanker om blandt andet overtrædelse af den finansielle lovgivning via en whistleblowerordning, hvor indberetning selvfølgelig kan ske anonymt.

Har du spørgsmål eller mistanke, kan du kontakte os

Har du spørgsmål om hvidvask, terrorfinansiering, bestikkelse eller lignende, er du velkommen til at kontakte os. Hvis du har konkret mistanke eller viden om sådanne forhold eller anden form for overtrædelse af den finansielle lovgivning, opfordrer vi dig til straks at kontakte os på support@kompasbank.dk. Vær opmærksom på, at vi ikke anonymiserer henvendelser til support@kompasbank.dk.

Du kan også kontakte Finanstilsynet

Hvis du foretrækker det, kan du kontakte Finanstilsynet direkte.

Du kan læse mere på Finanstilsynets hjemmeside.

Anmeldelse vedrørende brud på finansiel lovgivning kan også ske anonymt til Finanstilsynet her.