Erhvervskundechef

Vi søger erhvervskundechefer til Nord- og Vestsjælland.

Du bedes sende din ansøgning til kontakt-os@kompasbank.dk.

kompasbank

kompasbank er en helt ny erhvervsbank der skiller sig ud fra mere traditionelle banker ved at have opbygget en ny digital infrastruktur, som strømliner og effektiviserer alle sider af forretningen. Platformen giver banken mulighed for at bruge moderne, digitale redskaber til at indsamle og behandle data mere effektivt samt indgå partnerskaber til fordel for virksomhedskunderne.

Bankens primære kundesegment er små- og mellemstore virksomheder. kompasbank vil være et supplement til virksomhedernes driftsbank, således vi sammen skaber det fornødne finansielle fundament for virksomhedernes vækst og udvikling. Vi vil tilbyde både virksomheder at opnå finansiel risikospredning ved at have mere end én bank.

Stillingen generelt

Vi søger erhvervskundechefer med stort konkurrencegen, lyst til at udvikle og opbygge, og personer, der søger imod at opnå noget frem for at undgå noget.

Hver enkelt erhvervskundechef får selvstændigt ansvar for eget markedsområde og skal med udgangspunkt i bankens idegrundlag udvikle og sikre hurtig markedsindtrængning overfor det primære kundesegment.

Erhvervskundechefen har ansvar for at kreditvurdere, sælge og opbygge en kundeportefølje af små- og mellemstore virksomheder, der søger lån i størrelsesordenen DKK 0.5-20 mio.

Skills

Fagligt

 • Fagligt stærk og i stand til at tilføre kreditprocessen værdi ved vurdering af ledelse, virksomhed, produkter m.v.
 • Betydelig erfaring med rådgivning og salg til små- og mellemstore virksomheder, herunder kunne tilføre kunden værdi med sin sparring
 • Har stort netværk blandt kunder i målgruppen og hos virksomhedsrådgivere
 • Exceptionel datadisciplin
 • Kreativ og vedholdende i opsøgende salg

Personligt

 • Tillidsfuld og udadvendt person med et stort drive
 • Forstår vigtigheden af at resultater ikke kommer uden væsentlige indsatser
 • Har lyst til at medvirke til en positiv og forretningsorienteret udvikling af kompasbank
 • Tage ansvar og vise initiativ, herunder være opmærksom på behov for udvikling og nytænkning
 • Være åben for zero-basing (hvis vi skulle udvikle et produkt eller en proces forfra i dag, hvordan ville vi så gøre det?)
 • Skabe en høj grad af tilfredshed for kunder, partnere, medarbejdere og øvrige interessenter
 • Udviklings- og forandringsopsøgende
 • Høj grad af selvstændighed og integritet
 • Forretningsmæssig forståelse der kan skabe balance mellem højst mulig indtjening og kreditrisiko (købmandsskab)

Du bedes sende din ansøgning til kontakt-os@kompasbank.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.